Certificates

Предвид спецификата на домашното образование (училище в дома, homeschooling), оценки и изпити няма. Въпреки това съществува възможност за получаване на диплома, която по качеството си е значително по-различна и по-добра от стандартните дипломи. Включва четири компонента:

– автобиография – изработва от ученика с помощ от учителя
портфолио – финален проект на ученика
– характеристика от учителя – описва развитието, успехите, дарбите, постиженията и заложбите на ученика във всички области, предмети, начинания
– референции – от работодатели, фирми, познати

Повече за възможните пътища след училище (след 12 клас) и вземането на други дипломи след училище.

Advertisements