Desuggestopedy

Десугестопедията на Лозанов като педагогически метод означава най-вече освобождаване от негативни външни влияния (сугестии) в процеса на учене.

Принципите на десугестопедията са три:
1. Радостно и спонтанно концентративно спокойствие, тоест човек хем е в добро настроение, хем напълно съсредоточен в процеса на учене.
2. Динамична, структурирана и йерархична глобалност, тоест всичко е взаимосвързано, всяко нещо е част от друго по-голямо нещо и всяко нещо съдържа в себе си по-малки неща. И всичко е свързано посредством ритъма (на Вселената).
3. Десугестивна нагласа с цел спонтанно освобождаване на потенциалните възможности на ума. Или казано по друг начин – хубост на сила не става! Всеки един има потенциала да се развива и да учи, но това ще стане едва тогава, когато човек бъде предразположен и се чувства радостен и свободен да го направи по собствената си воля.

Децата и младежите по природа са любопитни и искат да учат. Методът на Лозанов им дава тази възможност. Накратко какво включва той:
пълна Любов от страна на учителя към учениците, пълно уважение и пълно доверие в постигане на зашеметяващо добри резултати. Учителят дава пример и вярва в успеха на учениците си, учи се с тях и е винаги в добро настроение и изпълнен с въодушевление, желание и енергия.
учене без страх и неприятни чувства
чувствата са основна част от процеса на учене. Те са значително по-важни от мислите. Учи се предимно със сърце (с Любов и желание) и воля (доброволно и вдъхновено), по-малко с мисъл.
обръща се внимание първо и предимно на цялото, а едва след това на съставните му части. След като те бъдат представени, отново се изгражда цялото от тях. Живеем в единен и взаимосвързан свят и това трябва да се показва непрекъснато на учениците. На нивото на цялото се осъществява истински съзнателната и творческа работа, а на ниво детайли второпланово се усвояват строителните елементи.
всички предмети се изучават в едно неразделно цяло. Тоест, не само да има силни взаимовръзки между тях, както при валдорф педагогиката, а те да са просто едно цяло. Има вътрешна интеграция както между предметите, така и между предметите и децата. Отново напомням, че светът е единен и взаимосвързан, а основното качество, което е важно и абсолютно необходимо за бъдещето е обединението. Който владее процесите на единство и обединение, ще има успех в бъдеще.
няма домашни – домашните са полезни единствено, когато са доброволни и не натоварват допълнително.
златното сечение – занятията се провеждат изключително според неговите закони.
за всеки – идеята е тази прекрасна педагогика да е достъпна за всеки, също и за деца посещаващи домашно училище (училище в дома, homeschooling).

Advertisements