Experience based pedagogy

Педагогика чрез Изживяванията (experience-based pedagogy, experience-based learning, experiential learning – често, но не толкова точно наречена педагогика на преживяванията или съпреживяванията) е нов вид педагогика, който се прилага във все повече училища по света, но засега остава доста слабо познат у нас, въпреки че е залегнал като основна част във Валдорф педагогиката и Слънчевата педагогика. Идеята на педагогиката на Изживяванията е колкото проста, толкова и успешна в учебния процес – за да научат децата и младежите каквото и да е било, то те трябва напълно да се свържат вътрешно с него, да го съпреживеят и изживеят цялостно. Това се случва чрез съвместна работа на всички три компоненти на душата – воля (работа с ръце и крака), чувства (работа със сърцето) и мисъл (работа с мозъка), както и чрез едновременно включване на възможно най-голям брой от всички 12 сетива (Рудолф Щайнер разглежда 12, а не 5-6 сетива) в учебния процес. По този начин децата стават едно цяло с работата или материята, с която се занимават, тоест тя става част от тях, предизвиква едно вътрешно изживяване, което води не само до дълготрайно запомняне и знание, но и до едно уверено можене и действие. Ясно е, че такъв вид съпреживяване може да се постигне единствено и само чрез практически действия, които дават възможност за пълно съсредоточаване и разтваряне на творческите сили в учениците.

През 2013 година имах изключителното щастие да преподавам в едно от малкото училища, в които предагогиката на преживяванията не само се изписва с големи букви, но и се прилага на практика, най-вече чрез ветроходство и получаване на умения в тази доста сложна област. Методите на този вид педагогика дават изключително бързи и дълготрайни резултати и жънат особени успехи сред учениците със специални потребности. Включващият характер на педагогиката на Преживяванията е много силно изразен и силно хармонизира и развива социалните и емоционални групови процеси. Има лечебно влияние и се отразява незабавно положително върху здраверазвитието на учениците. С този вид педагогика можете да се запознаете най-добре чрез работата на Dr. Michael Birnthaler и неговото сдружение за педагогика на изживяванията. Силно препоръчвам практическата му книга по темата, както и книгата му за педагогика на Изживяванията във Валдорф училищата.

Advertisements