In English and German

Знанието на английски и поне още един чужд език е напълно задължително. За съжаление на младежите се налага да посещават много допълнителни уроци, което отнема много време, средства и усилия и съответно резултатите не винаги са задоволителни. В България има уникален в световен мащаб модел – заучаване на чужд език в осми клас и преподаването на него на всички предмети от девети до дванадесети клас. Освен това, благодарение на г-н Лозанов и неговата десугестопедия, притежаваме най-добър метод за учене на езици.

Според мен е повече от логично и двете да се използват и да се надгражда над тях. Затова и предлагам обучение по един чужд език (немски или английски) в 8-ми клас. Тъй като използвам метода на Лозанов, ще трябва не една, а по-малко от половин година. След средата на 8 клас всички предмети се преподават само на този език. Това продължава до средата на 10 клас (две години). След това се изучава, отново по метода на Лозанов, и отново за половин година, втория език. Следват 11 и 12 клас (отново две години) изцяло на втория език. Така имаме ефекта на две езикови гимназии и се учим да мислим на два чужди езика и то без необходимостта от отделяне на допълнително време, средства и усилия.

Разбира се, може и през цялото време да се преподава само на български или само на един чужд език. Благодарение на домашното училище (училище у дома, homeschooling) имаме пълната гъвкавост.

Advertisements