Homeschooling

Домашна педагогика или домашно училище (училище в дома, homeschooling) е едно общо понятие, което се използва за обучение извън училищата, като ги замества изцяло. Домашно училище по метода на валдорф педагогиката е нещо ново. Засега се предлага от малко учители, предимно в Щатите, където става все по-популярно, донякъде и благодарение на по-свободното и напредничаво законодателството на страната. Едва сега, след либерализацията на образователния закон в България, има условия за развитието му у нас.

Според мен на този етап единствено и само чрез homeschooling и пълна независимост от изпити, образователни програми, учебници и други подобни ограничения, може да се постигне една истинска валдорф педагогика, такава, каквато изгражда децата в истински независими, мислещи и можещи млади хора, които в бъдеще да развиват дейно обществото ни, да градят, предприемат, създават.

Homeschooling по валдорф метода дава възможност на децата да се образоват без стрес, свободно и според собствените си стремежи, мечти и мисия. Предотвратява се безмисленото, дълго и бездейно седене в училище. Може да се избегне и неподходяща среда, която спъва развитието на детето.

Преподаването е строго индивидуално според личността, душата и Духа на отделното дете, а също и според нивото му на развитие, възрастта, моментното му състоияние и интереси. Това обаче в никакъв случай не означава, че децата трябва да се образоват самостоятелно! Напротив – децата винаги е хубаво да посещават уроци в групи, за да се обогатяват и учат взаимно. Децата и младите хора учат най-вече от връстниците си. Съвместната работа е винаги по-ползотворна и учебния ефект е многократно по-голям. Големи групи ученици от по дори и 40 далеч не означава по-бавен напредък и некачествено образование. Свидетел съм бил на много големи класове, които се развиват благодарение на многообразието по-добре от малки такива. Въпреки това препоръчват по-малките групи, като считам, че групи от около 12 ученика са оптимални. Препоръчвам смесените възрастови групи, но по възможност разликата във възрастите между най-големите и най-малките да не е над три години.

Също препоръчвам и паралелната работа с други учители, особено по предметите, които засега не мога да преподавам – паневритмия, танц, спорт, изкуства, занаяти, музика.

Някои от многото предимства на валдорф домашното училище (валдорф училище у дома, homeschooling) можете да прочетете на тази страница.

Advertisements