Education

Предлагам специално разработена цялост от домашно училище (училище у дома, homeschooling), обучение на чужд език по повечето предмети, развитие на всички 12 вида интелигентност и работна подготовка.

Домашното образование (образование у дома, homeschooling) е гъвкаво, жизнено, практически насочено, индивидуално, модерно, в непрестанно развитие и движение, и разгъва пълните способности на младите хора.

За разлика от възприетите образователни практики и методи, които се съсредоточават почти изцяло само върху умствената интелигентност, аз обучавам учениците едновременно на всички 12 вида интелигентност. Например, всеки един определен материал по математика, да кажем заучаването на отрицателните числа и тяхната същност в 6-ти клас, обхваща работа за ума, чувствата (тежко-леко), предприемаческото мислене (собствена фирма), икономически понятия (счетоводство), социално възпитание (какво дължа, какво ми дължат, какво е отношението ми към другите), култура (възникване и значение на отрицателните числа) и т.н.

За ученици след 8-ми клас препоръчвам усиленото чуждоезиково обучение и след това преподаване на всички предмети на съответния чужд език. Мога да предложа преподаване на всички предмети както на немски, така и на английски език.

За ученици след 9-ти клас препоръчвам съчетание на професионална работа и домашно училище (училище у дома, homeschooling). За 9-ти и 10-ти клас препоръчвам 3 дена домашно училище и 1 ден работа в производствено предприятие. За 11-ти и 12-ти клас препоръчвам 3 дена домашно училище и 1 ден работа в сектора на услугите.

В този ред на мисли методите ми на работа значително надграждат над стандартното домашно и валдорф образование и досега постигнатото. Важно е да подчертая, че се съобразявам както с възрастта на детето, така и с индивидуалното му ниво на развитие и лични интереси. Тоест, всяко едно занимание е строго съобразено със съответните деца/младежи, за които е предназначено и не може да се използва едно към едно за други деца, по друго време, за друга възраст или учебна ситуация.

Прочетете повече за методите на педагогиката: валдорф, слънчева, десугестопедия, феноменология и симптоматика.

Advertisements