Mobile School

Мобилното образование е една нова учебна концепция, според която учениците учат направо от различните житейски ситуации, такива каквито са те в реалния ни свят и в обществото. Трябва да си го кажем направо – живеем в доста сложен свят, който често затруднява дори оправни и зрели хора и предприемачи. Как очакваме от децата си, след като получават само теоретични знания в напълно ограничена и моделирана среда, да се справят с реалния свят? Това изискване е просто непостижимо, освен ако не започнем да подготвяме децата си по един съвсем различен начин. Валдорф педагогиката прави това по един изключително умел и правилен начин, но опитът ми показва, че от началото на тинейджърската възраст и най-вече от 7. – 8. клас нататък, това не е достатъчно. Защитената среда за децата е важна, но за юношите тя често е пречка и спъва развитието им. На младите хора им трябват внимателно избрани според силите им предизвикателства в реалния свят, които са трудни, но постижими и завършват в повечето случаи с успех.

Предлагам концепция и практически изпробвани методи на обучение навън, сред обществото, според които учениците не просто работят по различни проекти и на различни работни места, а се реализират и учат и извън рамките на семейството, училището и работното място, които все още предлагат една силно защитена среда и прекалено малко предизвикателства. Обучението чрез мобилно образование става най-вече чрез пътуване и екскурзии до различни места. Там, в непозната среда, учениците се запознават с различни житейски и социални ситуации, с различни човешки трудности, с активни и предприемчиви хора, инициативи и организации и участват пряко в тяхната дейност. Тези процеси водят до качествено знание и можене и автентично личностно израстване. Учениците участват по възможност максимално в избора на реални проекти и в организацията на пътуванията. Така се осигурява индивидуалното вътрешно въодушевление и желание за работа.

Постоянното присъствието на придружаващ учител гарантира наличието на защитена среда и възможност за помощ, съвети и насоки във всеки един момент. Въпреки това житейските ситуации си остават реални такива и учениците трябва да се справят по най-добрия възможен начин с тях.

Advertisements