Organisation

На тези сраници ще намерите следното:
цените, времето и продължителността на заниманията и ваканциите
портфолио на ученика
характеристика от учителя
диплома
– възможни пътища след училище
законова ситуация
допълнителната литература по темата

Advertisements