Methods

Съчетавам и надграждам над различни видове методи и педагогика: валдорф на Рудолф Щайнер, слънчева на Петър Дънов, феноменологията на Гьоте, десугестопедията на Лозанов и симптоматиката.

Валдорф педагогиката е най-цялостния, най-доказал се, с най-положителни резултати, най-разработен и гъвкав образователен метод. Слънчевата педагогика е метода на бъдещето образование на сърцето и Любовта. Десугестопедията на Лозанов е едно надграждане чрез освобождаване на личността на детето да се развива с радост и желание. Феноменологията на Гьоте пък надгражда мирогледа ни и съвременната наука като обръща внимание на аспекта на качествената същност на нещата.

В годините старателно съм изследвал всички познати видове алтернативни образователни методи и прилагам различни аспекти от много от тях. Според мен ненадминати по своята цялост са валдорф педагодиката на Рудолф Щайнер и слънчевата педагогика на Петър Дънов. И двете се основават на цялостни учения за същността на човека като земно и духовно същество. Първата вече се практикува по най-разнообразни начини в над 1200 училища по цял свят. Втората тепърва прави своите първи крачки у нас. Първата е силно належаща сега, втората е в основата на едно златно бъдеще на човешката култура. Изключително важно приложение и при двете намират научните изследвания и постижения на Гьоте, а надграждаща роля играят много от съвременните аспекти на десугестопедията на Лозанов. Затова и аз ги осъвместявам с домашното образование (училище у дома, homeschooling) за 12-те вида интелигентност на чужд език и при наличието на практическа работа.

Advertisements