Phenomenology

На малцина, дори и в родната му страна – Германия, е известно, че Гьоте е единствен по рода си и ненадминат учен. Неговите методи са качествени (а не количествени), различни са от обикновения и вече остарял научен подход и водят до истинско разбиране на живата природа. След повече от 30 години научни трудове и експедиции, Гьоте достига до същността на Светлината, на растенията, животните и морфологията на човека и неговите вътрешни органи и системи. Научната му работата запълва десетки томове и е значително по-голяма по обем и по-ценна по съдържание от поезията и прозата му. Гениалният поет нарича сам себе си “учен”.

Феноменологията (phenomenology) е метод на обучение чрез който теорията и същността на нещата се извеждат пряко от наблюдаваните явления. Децата няма да получават знанията си наготово от мен, а ще трябва да се научат сами да наблюдават явленията и да извеждат от видяното изводи и заключения, които да доведат и до извеждането на законите и теорията. Този метод е въведен от Гьоте и осъвършенстван от неговия най-добър “ученик” – Рудолф Щайнер. Удоволствие за мен е да въведа този метод на обучение в България и най-вече под формата на домашно училище (училище в дома, homeschooling) в съчетание с валдорф педагогиката.

Методът на феноменологията има практически смисъл само ако се провежда с така наречената тройна стъпка – на първия ден наблюдаваме и описваме три опита или явления; на втория ден възпроизвеждаме опитите ясно и точно в ума си и децата дават сами обясненията им; на третия ден извеждаме от обясненията на различните опити общовалидните закони и теория. В този метод имаме вградени и ритмите и действието на нощта – човек е и Духовно същество, което по време на сън пребивава с душата си и Духа си в Духовния свят, откъдето получава нови вдъхновения. Тези вдъхновения съзнателно се използват във валдорф педагогиката.

Advertisements