Subjects

I offer holistic and interconnected lessons, as well as specific subjects (many of which are not in the school curriculum, but very important for the childrens development).

Subjects which I’m teaching in the last five years:
математика (алгебра, комбинаторика, статистика, теория на вероятностите, логика, индукция и дедукция, финансова и застрахователна математика, аналитична и синтетична геометрия, пространство, равнина, права и точка, техническо чертане и т.н.)
информатика (обща компютърна грамотност, стандартен софтуер, база данни, програмиране, интернет, нови медии и т.н.)
технологии и техническа грамотност (кое как функционира – технологии в ежедневието, големи изобрататели и техните изобретения, техническо развитие на човечеството, направи си сам, как да направя и поправя успешно)
нови медии и медийна грамотност – радио, телевизия, интернет
природни науки (география, метеорология, геодезия, геология, химия, физика, астрономия, биология, екосистеми, зоология, ботаника, билкознание, здравословно хранене и начин на живот, анатомия и морфология на човешкото тяло, медицина, здраве и неговото възстановяване, палеонтология, еволюция на живота и планетата, горско стопанство, земеделие, пчеларство, водно стопанство, планинско стопанство и т.н.)
езици (немски, английски и български). По собствен метод, съчетаващ методите на Щайнер и Лозанов, първо се научава да се говори, чак след това четене, писане и граматика.
литература (българска, руска, немска, английска, американска и френска класика, развитие на литературните жанрове (проза, поезия, лирика, епос и драма) – от Орфей, псалмите на Давид и творчеството на Омир до съвременна литература, как да пиша стихове, риторика, как да се изразявам и да пиша правилно)
икономика (финанси, счетоводство, пари, банки и финансова система, икономическа грамотност, понятия от макро и микро икономиката, история на финансовото дело, производство и производствени процеси, търговия, транспорт, логистика, комуникации, здравеопазване, социално осигуряване, пенсии и т.н.)
работа и работно място (портфолио, автобиография, моят личен път и мечти, запознаване със съвременния работен живот, работно право, наука за работата, ергономия, организиране на първи ученически практикуми във фирми в сферата на селското стопанство, индустрията и услугите)
мениджмънт и предприемачество (управление и реализация на проекти и процеси за ученици, как да основа фирма, как да стана предприемач)
екология и устойчиво развитие (климат, енергетика, действия в ежедневието, екологичен баланс)
свят и човек (ориентиране в обществото, компетенции за разбирането на други хора и култури, както и на собствената култура, фолклор, народни танци и изкуство, народите и държавите по света, опознаване на света чрез пътувания и екскурзия, етнология, културология)
organisation, communication and practical school of life (soft skills – how to learn, how to read fast, time management, free time, hobbies, biases and talents, shopping, cleaning, relations with other people, sexuality, love and more)
history and politics (according to the symptomatic method, bulgarian, english, american, german, foreign, current political processes, geopolitics, development of the humanity and its consciousness, the beginnings of culture and its development, ancient civilizations, mythology, old and new testament, christianity, religions, technical, economical and commercial history, history of arts, handicrafts and science, history of entrepreneurship, law and social order)
social and civil life and sciences
christianity and religion (spiritual development of humanity)
philosophy (ancient greek, latin, german, russian, humanism, romantism and so on)
cooking – everyday, celebration and gourmet kitchen
sports – running, soccer, basketball, volleyball, badminton, table tennis and others
chess, bridge and go (also other logical games possible, games theory)

handicrafts, design, producing processes, arts, music, theater, paneurythmy, eurythmy, dances, foreign languages (spanish, french, russian, chinese, japanese) и други – together with my partners.

Due to the full flexibility of homeschooling this list can be randomly extended according to the needs and wishes of the children and their parents.

Advertisements