Internship and Work

Опознай света, за да го обикнеш! Опознай света, за да опознаеш себе си!

Така можем да обобщим положителното образование на младежите. Това са и методите за преодоляване на кризата на пубертета и преобразяването й във възможност за развитие и положителни сили. Младежите, от 7-ми клас нагоре, кипят от енергия и идеи, изпълнени са със жизнени сили и мечти и имат силното желание да експериментират и да се себеосъществяват. Интересът им към хората и света е искрен и огромен. В трудните години на пубертета е изключително важно да се даде възможност на тези положителни енергии да се развият пълноценно. Те са тези, които крепят и помагат на младежите. Младите хора искат да действат, да творят и градят на практика в обществото ни. Немислимо е в днешно време да ги ограничаваме и изключваме от творческите среди на обществото ни.

Дългосрочните практически и теоретични проекти по самостоятелно избрани теми (доклади, презентиции, лекции, курсови работи с практическа и теоретична част) са прекрасна възможност за реализация на идеите на младите хора. По този начин те се учат да работят концентрирано върху дългосрочни проекти, да осъществяват практически идеите си и да ги документират, описват и представят пред външни хора. Предвид естеството на този вид проекти и усилията, които изискват, препоръчвам да се започне с тях не по-рано от 7-ми клас.

Най-доброто за тази възраст е домашното училище (училище в дома, homeschooling) да се допълва от професионална работа. Важно е все пак основната тежест да пада върху училището, защото младите хора още не са закрепнали, не са напълно завършени личности и едностранчивото им развитие само в една работна сфера и среда е неблагоприятно за пълноценното разтваряне на всичките им възможности вбъдеще. За 9-ти и 10-ти клас препоръчвам 3 дена домашно училище и 1 ден работа в производствено предприятие. За 11-ти и 12-ти клас препоръчвам 3 дена домашно училище и 1 ден работа в сектора на услугите. От 11 клас силно се развива емпатията (съчувствието) у младежите и затова в този период работата с хора в сектора на услугите е най-добрата възможност, особено дейностите в социалната сфера. За последните два класа силно мога да препоръчам и доброволческата дейност, която може да заеме дори до още един цял ден време.

На преживяното и научено в професионалната работна среда се отделя специално време в училище. Младежите биват постоянно подкрепяни, съветвани и напътствани. Събират се важни впечатления и отзиви за бъдещия избор на работно място. Учениците не се ограничават само до възможността да са работници. От 11 клас нататък младежите засилено се насърчават да опитат работа както на свободна практика, така и като предприемачи. В 12 клас се обръща и внимание на възможността да се влагат част от припечелените средства в предприемачествата на други хора, в кооперации или фирми. Така младите хора се запознават с всички възможности в нашия работен свят.

Предимствата на съпътстващата работа съм опитал на собствен гръб едва в “по-късните” си университетски години и знам колко важна е тя. Сегашните ученици “напъват” да се запознаят с работния свят още по-рано и то с пълно право. Като човек, който преди да стане учител, е работил както като служител в индустрията, така и в сектора на услугите, но и като мениджър и социален предприемач, съм убеден в необходимостта от опитност в “защитена среда” още преди младите хора да се отделят от родителите си и да започнат да се грижат сами за прехраната си. Сблъсъкът със съвременната цивилизация и работата трябва да се извърши постепенно и плавно, за да могат младите хора да се справят възможно най-добре с новата среда след училище.

Моля, гореописаната съпътстваща професионална работа да не се бърка с така нареченото професионално (дюално) образование (което съществува предимно в немско-езичния свят и дава възможност за изучаване на една професия паралелно с посещаването на училище) или системата на техникумите и техническите училища (у нас и в източна Европа). Тези системи намирам за вредни, защото силно ограничават младите хора още в ранните им години и не им дават възможност да се развият цялостно и да виждат различните парадигми.

Advertisements